top of page

體育活動

中銀香港足動校園體驗計劃

動感校園計劃

三至六年級運動會

​世界盃場地單車賽

賽馬會沙灘節

躍動香港屢創高峯展板

國際乒聯世界巡迴賽

恒生乒乓球樂滿fun

一、二年級遊戲日

動感校園小巴

陸地划艇示範

動感校園‧奧運精英對話

bottom of page